Oog voor kind en Kwaliteit
Locatie Adres

Kinderopvang Dribbel

Lange Kavel 50
7881 LS Emmer-Compascuum
tel. 06 49051216
mail: info@kinderopvangdribbel.nl

GGD

 

Wij werken volgens de normen en vereisten van de gemeentelijke verordening kinderopvang van de gemeente Emmen en beschikt derhalve over de vereiste vergunning. Daarnaast voldoet Dribbel ook aan de richtlijnen van de GGD en zijn gebouw en ruimten goedgekeurd door de brandweer. Aangezien “Dribbel” geregistreerd staat bij het register kinderopvang van de gemeente Emmen, kunnen ouders via de belastingdienst een gedeelte van de kinderopvangkosten terugkrijgen wanneer de ouders voldoen aan de gestelde voorwaarden. U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen via de site van de belastingdienst, via www.toeslagen.nl. U kunt via de site ook een berekening maken van de kosten die u eventueel vergoed zou kunnen krijgen.

Om kinderopvangtoeslag aan te vragen bent u het LRK-nummer nodig van de desbetreffende groep. Op deze website kunt u onder het kopje: “LRK nummer” de registernummers vinden.

Doordat Kinderopvang Dribbel geregistreerd staat en ouders hierdoor een mogelijkheid hebben om aanspraak te maken op kinderopvangtoeslag, wanneer zij voldoen aan de voorwaarden, komt de GGD elk jaar (onaangekondigd)inspecteren bij de groepen. Na elk inspectiebezoek maakt de GGD een inspectierapport op welke online wordt gezet via www.lrk.nl. U kunt hier alle inspectierapporten inkijken van alle voorschoolse voorzieningen die hier geregistreerd staan.

Inspectierapporten GGD Kinderdagverblijf Dribbel:

Inspectierapport KDV Dribbel 12-04-2021

Inspectierapport KDV Dribbel 01-10-2020

Inspectierapport KDV Dribbel nader onderzoek 06-07-2020

Inspectierapport KDV Dribbel 05-12-2019

Inspectierapport KDV Dribbel 02-10-2018

Inspectierapport KDV Dribbel 17-07-2018

Inspectierapport KDV Dribbel 05-05-2017

Inspectierapport KDV Dribbel 01-03-2016

Inspectierapport KDV Dribbel 15-07-2015

Inspectierapport KDV Dribbel 01-07-2014

Inspectierapport KDV Dribbel 14-04-2014

 

Inspectierapporten GGD BSO Okidoki:

Inspectierapport BSO Okidoki 21-10-2021

Inspectierapport BSO Okidoki nader onderzoek 06-07-2020

Inspectierapport BSO Okidoki 06-12-2019

Inspectierapport BSO Okidoki 02-10-2018

Inspectierapport BSO Okidoki 17-07-2018

Inspectierapport BSO Okidoki 22-01-2018

 

 

Inspectierapporten GGD Voorschoolse peutergroep (Triangel):

Inspectierapport Voorschoolse peutergroep nader onderzoek 06-07-2020

Inspectierapport Voorschoolse peutergroep 05-12-2019

Inspectierapport Voorschoolse peutergroep Dribbel 08-10-2018

Inspectierapport Voorschoolse peutergroep Dribbel 17-07-2018

Inspectierapport Voorschoolse peutergroep 22-01-2018

Inspectierapport Voorschoolse peutergroep 02-08-2016

Inspectierapport Voorschoolse peutergroep Dribbel 06-10-2015

Inspectierapport Voorschoolse peutergroep (Triangel), 30 april 2015

Inspectierapport Voorschoole peutergroep (Triangel), 9 april 2015

 

 

Overige informatie Kinderopvang Dribbel

Pedagogisch beleidplan KDV Dribbel 2022

Pedagogisch Beleidsplan BSO Okidoki 2022

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid alle groepen 27-01-2022

Bijlage 1 en 3. Risicoinventarisatie, uitgebreide omschrijving grote risico’s, alle groepen en de genomen maatregelen mei 2021

Bijlage 2. Groepsregels en werkafspraken versie 2022

Bijlage 4. Formulier aanpassen veiligheid-en gezondsheidsbeleid 27-04-2021

Bijlage 5. Protocol COVID-19 aangescherpte maatregelen kinderopvang Dribbel alle groepen, versie jan 2021

Bijlage 5 b. Protocol kinderopvang en Covid-19 Landelijk