Oog voor kind en Kwaliteit
Locatie Adres

Kinderopvang Dribbel

Lange Kavel 50
7881 LS Emmer-Compascuum
tel. 06 49051216
mail: info@kinderopvangdribbel.nl

Voorschool CBS de Triangel

Locatie gegevens

Voorschool CBS de Triangel
Kanaal A N.Z. 191
7881 KS Emmer-Compascuum

Website: www.kinderopvangdribbel.nl
E-mail: info@kinderopvangdribbel.nl

Telefoon Voorschool: 06-156 651 21
Telefoon KDV Dribbel: 06-490 512 16

Voor foto’s ga naar onze Facebookpagina: “Kindercentrum Dribbel: KDV, PSZ en BSO”

Voorschool (Peuterspeelzaal)                                              

De voorschool is een peutergroep die professionele voorschoolse educatie verzorgd door het aanbieden van een gericht taalprogramma. Deze groep zit gevestigd aan Kanaal A n.z. 191 in een geheel eigen lokaal voorin de school.

De voorschool is voor kinderen vanaf 2,5 tot 4 jaar. Op deze peutergroep worden peuters optimaal in hun ontwikkeling gestimuleerd en maken ze kennis met uitdagende (ontwikkelings)materialen en activiteiten. De peutergroep is een uiterst goede voorbereiding op de komende stap naar de basisschool. Wij besteden actief aandacht aan het leren samen spelen, groeien in de zelfredzaamheid en verbreden van de kennis en vaardigheden. Wij zingen met ze, lezen voor, knutselen, spelen buiten en nog veel meer. Onze deskundige medewerkers stimuleren kinderen op spelenderwijze, om nieuwe dingen te ontdekken en nieuwe vaardigheden bij te leren. Dat doen we aan de hand van een taalprogramma speciaal ontwikkeld voor peuters, genaamd: “Puk & Ko”.

Openingstijden                                                                                                                                                                    

De voorschool is 3 dagdelen per week (binnen de 40 schoolweken per jaar), geopend. In totaal 10 uur per week.

Maandag      :08:30-11:45 uur

Woensdag    :08:30-12:00 uur

Vrijdag         :08:30-11:45 uur

Vanaf 08:30 uur zijn de kinderen welkom en mogen alvast (eventueel met ouder), plaatsnemen in de kring om een boekje te lezen. Wanneer alle peuters binnen zijn, wordt er gestart met het ochtendritueel; het zingen van een welkomstlied en leest de juf een verhaal voor. Daarna volgt de planning voor die dagdeel.

Elk kind volgt 10 uur VVE per week. De voorschool is onderdeel van Kinderopvang Dribbel en hierdoor goed te combineren met eventuele aanvullende uren kinderopvang. Ook kunnen wij eventueel het vervoer van uw peuter van de Voorschool naar KDV Dribbel regelen. Voor meer informatie neem contact met ons op.

Goede voorbereiding op de basisschool

Ons peuterprogramma van Puk & Ko is gericht op ontwikkelingsstimulering. Wij werken intens samen met de leerkrachten van de naastgelegen kleuterklas, en behandelen zoveel mogelijk dezelfde programma’s en thema’s. Ook vinden er gezamenlijke activiteiten plaats met de kleuterklas van de school en hebben de medewerkers van de voorschool geregeld overleg met de leerkrachten van de kleuterklas. Door op deze manier samen te werken ontstaat er een duidelijke doorgaande lijn in het onderwijs, wat een absoluut voordeel voor uw kind zal zijn.

De ruimte                                                                                                                                                                             

De groepsruimte is geheel ingericht en aangepast aan de leeftijd voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. We hebben een poppenhoek met tafel en stoeltjes, de Speelkussens-hoek, de groepstafel waar we knutselen, bouwhoek, rustruimte met bank en tevens in de groepsruimte een eigen lage keukenblok voor kinderen waar ze hun handen kunnen wassen na een knutselactiviteit. Daarnaast zitten de peutertoiletjes om de hoek, waar de leidster duidelijk zicht op heeft en is er een verstelbare verschoningstafel aanwezig, afgeschermd met een scherm, waar kinderen verschoond kunnen worden indien nodig. De muren zijn leuk aangekleed door middel van vrolijke knutselwerkjes. We hebben verschillende speelmaterialen aangeschaft, zoals o.a: houten trein, blokken, Duplo, boekjes, puzzels, knutselmaterialen e.d. Uw kind zal niets tekort komen bij de voorschool.

Wat zelf meenemen                                                                                                                                                            

Voor het fruitmoment, welke binnen het dagritme plaatsvindt, geeft u uw kind vers schoongemaakt fruit met een drinkbeker drinken mee. Dit doet u dan in het schooltasje van uw kind welke u bij het brengen, in de grote mand bij de deur legt. Ook pantoffels zou fijn zijn, aangezien de schoenen van uw kind altijd uitgaan. Mocht uw kind nog niet zindelijk zijn, wordt u vriendelijk verzocht om ook een setje reservekleding en een luier mee te geven in het schooltasje.

Voorschooljuf                                                                                                                                                                       

Zoë de Hoop is de vaste Juf van de Voorschool. Ze is in het bezit van het diploma SAW niveau 4 met daarbij het VVE (Voor-en vroegschoolse educatie)-certificaat en voldoet aan heeft het 3F taalniveau. Heeft daarbij ervaring in het werk in het onderwijs.

Kindvolgsysteem ‘Dorr’                                                                                                                                                    

Net als op CBS de Triangel het kindvolg-systeem “kleuters” gebruikt wordt, hanteren wij het kindvolg-systeem “peuters”. Op deze manier hanteren wij dezelfde werkwijze als de school als het gaat om: “observeren, registreren en rapporteren”. Hiermee creëren wij een doorgaande lijn met de basisschool.

VVE taalprogramma “Puk en Ko” voor peuters                                                                                                      

Alle peuters die naar de voorschool komen, krijgen het VVE-taalprogramma Puk en Ko aangeboden, wat op spelenderwijze gebeurt met de handpop: “Puk”. Het taalprogramma laat peuters spelenderwijs groeien in taal, ontluikende gecijferdheid, sociaal communicatieve vaardigheden en woordenschat. Een echte voorsprong voor uw kind, wanneer het over gaat naar de basisschool.

Plaatsingmogelijkheden

Er zijn drie plaatsingsmogelijkheden.

De passende plaatsing en ouderbijdrage die daarbij hoort is van meerdere factoren afhankelijk.

o.a. of de ouder(s) werkzaam zijn?/ zijn er twee inkomens?/ heeft het kind een indicatie voor plaatsing?.

Voor meer informatie, neem contact op met ons of kijk op de website van OKCE waar wij onderdeel van zijn:

WWW.OKCE.NL (Ontwikkeling KindCentra Emmen)

 

Bent u geïnteresseerd in de voorschool binnen CBS De Triangel, wilt u uw kindje eens laten proefdraaien, aanmelden of wilt u de groep komen bezichtigen?

Neemt u dan contact op met Karin Vos:

Via e-mail:         info@kinderopvangdribbel.nl (met uw telefoonnummer en wanneer u graag teruggebeld wilt worden)

Telefoon:            Kantoor: 06-253 336 48 / Groepstelefoon: 06-490 512 16

Facebook:           ‘Like’ onze Facebookpagina: ‘Kindercentrum Dribbel: KDV, PSZ en BSO’.

en zie alle foto’s die wij elke week plaatsen.