Oog voor kind en Kwaliteit
Locatie Adres

Kinderopvang Dribbel

Lange Kavel 50
7881 LS Emmer-Compascuum
tel. 06 49051216
mail: info@kinderopvangdribbel.nl

Tarieven

Tarieven 2022

Dagopvang (0 – 4) en peuterplaatsen (2,5 – 4)

Halve dagopvang (bij 5,5 uur of minder aaneengesloten)                                                             per uur: €8,40

Hele dagopvang ( bij meer dan 5,5 uur aaneengesloten)                                                              per uur: €8,10

Flexibele opvang (wanneer de dagen/dagdelen en tijden niet elke week hetzelfde zijn                     per uur: €8,50

 

Buitenschoolse opvang

Flexibele BSO: €7,30

Alle overige varianten BSO: €7,20

 

Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Omdat Kinderopvang Dribbel een VVE(vroeg en voorschoolse educatie) gecertificeerde Kinderopvanginstelling is waar het personeel een extra scholing voor heeft gevolgd, kunnen wij ook kinderen plaatsen met een SMI toekenning van de gemeente. Ouders die van mening zijn kinderopvang op basis van een SMI nodig zijn, dienen zelf deze aanvraag bij de gemeente in. Voorwaarde is wel, dat uw kind de leeftijd moet hebben tussen 0-4 jaar. U wordt dan uiteindelijk uitgenodigd door een arts, die beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt. Het doel van een SMI plaatsing is, wanneer de ouders door bepaalde redenen de verzorging van hun kind niet meer (voldoende) aankunnen. Ook deze kinderen volgen automatisch VVE bij Kinderopvang Dribbel.