Oog voor kind en Kwaliteit
Locatie Adres

Kinderopvang Dribbel

Lange Kavel 50
7881 LS Emmer-Compascuum
tel. 06 49051216
mail: info@kinderopvangdribbel.nl

Home

Welkom!

Kinderopvang Dribbel verzorgt professionele kleinschalige kinderopvang van 0-13 jaar. Er zijn 2 groepen die zich op dezelfde locatie bevinden:

 

Binnen dorpshuis de Stobbe (Lange Kavel 50)

-Kinderdagverblijf Dribbel

-BSO Okidoki

Kinderopvang Dribbel kenmerkt zich door de huiselijke, warme, kleinschalige opvangmogelijkheid waar alleen wordt gewerkt met een team van vaste leidsters, zodat de kinderen de eigen groep al snel als hun tweede huis zullen gaan zien. Er wordt actief aandacht geschonken aan VVE (vroeg en voorschoolse educatie), waar de meeste groepsleidsters een extra scholing voor hebben gevolgd. De peuters krijgen de mogelijkheid bij ons om op spelenderwijze al bekend te worden met het voorbereidend schrijven, letter/cijferherkenning maar ook wordt de taalontwikkeling extra gestimuleerd. Wij vinden het erg belangrijk dat een kind goed voorbereid naar de basisschool kan gaan als het vier jaar wordt.

Naast de kleinschaligheid en huiselijke sfeer die ouders bij ons aanspreken, bieden wij structuur en regelmaat binnen een “warme” omgeving waar kinderen zich geborgen voelen en op eigen tempo zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Dagopvang Dribbel is een verticale groep voor kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar en heeft plek voor maximaal 12 kinderen. Daarnaast hebben we de peuterplaatsen. Deze kinderen worden opgevangen in de dagopvanggroep maar krijgen extra uitdaging aangeboden zodat zij optimaal voorbereid worden op de basisschool. Dit vindt plaats in de middagen, wanneer de jongsten hun middagslaapje doen. Op deze manier hebben de baby’s de vrijheid zich vrij te bewegen en hoeven de peuters ook niet “geremd” te spelen.
De kinderen van de peuterplaatsen worden extra VVE aangeboden op de 3 dagdelen.  Dat wil zeggen, dat deze groep kinderen op spelenderwijze het taalprogramma “Puk en Ko” wordt aangeboden. De kinderen van de dagopvang kunnen er dan ook bij komen zitten, om hiervan mee te kunnen profiteren. Het is bovendien een erg leerzaam programma waarbij bewezen is, dat het kind die dit programma gevolgd heeft, beter voorbereid is op de basisschool.

Als een kind van de dagopvang 3,5 jaar is geworden, en duidelijk is dat het door zal stromen naar de BSO, zullen wij in overleg met de ouder(s), af en toe dit kind mee laten draaien in de BSO, ouders geven hiervoor schriftelijk toestemming dat hun kind af mag wijken van zijn/haar eigen stamgroep KDV naar BSO Okidoki. Op deze manier kan het kind alvast wennen aan de nieuwe omgeving.

U bent van harte welkom om eens te komen kijken in een van onze groepen!